Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rahankeräys FaniMani Oy

Kimmonkatu 1b

20540 Turku

Y-tunnus: 2299983-9

Puh 040 9005023

Sähköposti: info@fanimani.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on olemassa olevien, sekä potentiaalisten asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen tarkoitettu: esimerkiksi yhteydenpito asiakkaaseen, asiakastyytyväisyyskyselyt, suoramarkkinointi ja laskutus.

Rekisterin tietolähteet ja tietosisältö

Asiakkaalta itseltään Rahankeräys FaniManin www-sivujen yhteydenotto-/tilauskaavakkeella, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, yhdistys tai vastaava, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot markkinoinnista, sekä tietoja asiakkaan tilaus-/toimitushistoriasta.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään ainostaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen ulkopuoliselle taholle. Rahankeräys FaniMani Oy:n toimeksiannosta toimivat yritykset tai palvelujen tuottajat saattavat saada rekisterin tietoja, jos he tarvitsevat niitä FaniManin tilaaman palvelun suorittaakseen (esim. asiakkaan tilauksen toimittamiseen). Vaadimme yhteistyökumppaneita kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietosuojalakia.

Evästeiden käyttö

Voime käyttää evästeitä, joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot on suojattu ulkopuolisilta palomuurilla, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai postitse rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.än...