Tietosuojakäytäntö

FaniMani verkkokaupan tietosuoja-/rekisteriseloste

FaniMani on Rahankeräys FaniMani Oy:n (y-tunnus 2299983-9) hallinnoima verkkokauppa. FaniMani ottaa asiakkaidensa yksityisyyden suojaamisen vakavasti ja sitoutuu suojaamaan heidän yksityisyyttään Suomen lain ja EU:n GDPR-asetuksen asettamien vaatimusten mukaisesti. Tämän selosteen tarkoitus on kertoa asiakkaillemme heidän tietojensa käsittelystä.
Jotta asiakas voi käyttää www.fanimani.fi sivuston palveluita on hänen hyväksyttävä tietosuojaselosteen ehdot.
Asiakkaalta kerättyjä tietoja käytetään tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen asiakkaille, hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen sekä helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen. Tietoja voidaan myös käyttää sähköpostimarkkinointiin ja muuhun etämarkkinointiin, mikäli asiakas on tämän hyväksynyt.

Rekisterinpitäjä

Rahankeräys FaniMani Oy
Kimmonkatu 1b
20540 Turku
Y-tunnus: 2299983-9

Puh 040 9005023
Sähköposti: info@fanimani.fi

Rekisterin nimi

www.fanimani.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Verkkokaupan asiakasuhteiden hoito, tilausten käsittely ja lähetysseuranta.
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasviestintään tilauksiin liittyen ja lisäksi suostumuksen antaneille markkinointitarkoituksiin sähköisesti.

Rekisterin tietolähteet ja tietosisältö

Keräämme asiakkaan itse verkkokauppaan rekisteröityessä ja palvelua käyttäessä antamia tietoja sekä tilaushistorian.

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
-henkilön nimi
-osoite
-sähköpostiosoite
-puhelinnumero
-asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot sekä mahdollinen suostumus markkinointiin

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot on suojattu ulkopuolisilta palomuurilla, käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ja joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoittamana tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse tai postitse rekisterinpitäjälle. Pyyntöä voidaan pyytää tarkentamaan ja varmistamaan henkilöllisyys ennen pyynnön käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetukse artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus päättää henkilötietojensa käytöstä suoramarkkinoinnissa tilaamalla uutiskirjeen tai muuta sähköistä markkinointiviestintää rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä. Kaikissa suoramarkkinointiviesteissä on lainmukainen linkki josta tilauksen voi perua välittömästi.